فیلترها
تنظیمات
جستجو
تولیدکننده: مونلیکه

ﻣﯿﭙﻮر (Mepore)

تماس بگیرید
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺎ ﭘﺪ ﺟﺎذب ﻣﺮﮐﺰى
کد محصول: 671300
*
وضعیت: لطفاً ویژگی(های) ضروری را انتخاب کنید.

Mepore ﻣﯿﭙﻮر ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺎ ﭘﺪ ﺟﺎذب ﻣﺮﮐﺰى

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از زﺧﻢ ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻰ

ﺧﺮاش ﻫﺎ و ﺑﺮﯾﺪﮔﻰ ﻫﺎ

 

چگونگی استفاده از این محصول:

     
نقد و نظر خود را بنویسید
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*

Mepore ﻣﯿﭙﻮر ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺟﺮاﺣﻰ ﺑﺎ ﭘﺪ ﺟﺎذب ﻣﺮﮐﺰى

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﻰ از زﺧﻢ ﻫﺎى ﺳﻄﺤﻰ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻰ

ﺧﺮاش ﻫﺎ و ﺑﺮﯾﺪﮔﻰ ﻫﺎ

 

چگونگی استفاده از این محصول:

     
برچسب‌های محصول