فیلترها
تنظیمات
جستجو
تولیدکننده: مونلیکه

ﻣﯿﭙﻮر ﻓﯿﻠﻢ و ﭘﺪ (Mepore Film & Pad)

تماس بگیرید
ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻓﯿﻠﻢ ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﭘﺪ ﺟﺎذب ﻣﺮﮐﺰى و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﻰ
کد محصول: 275300
*
وضعیت: لطفاً ویژگی(های) ضروری را انتخاب کنید.

ﺑﺮاى ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮش ﻫﺎ و ﺧﺮاش ﻫﺎ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻰ

ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ
 

چگونگی استفاده از این محصول:

     
نقد و نظر خود را بنویسید
*
*
  • بد
  • عالی
*
*
*

ﺑﺮاى ﻃﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده اى از زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺮش ﻫﺎ و ﺧﺮاش ﻫﺎ

زﺧﻢ ﻫﺎى ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﻰ

ﺳﻮﺧﺘﮕﻰ ﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ
 

چگونگی استفاده از این محصول:

     
برچسب‌های محصول